Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Struktūra

Dabartinė Centro sudėtis

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo taryba

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo taryba yra Centro kolegialus valdymo organas. Tarybą sudaro 15 narių, iš kurių ne mažiau kaip trečdalis – ne Centro darbuotojai. Taryba išrinkta 2020 m. rugsėjo mėn., kadencijos trukmė – 5 metai. Nariai. Mokslo tarybos rinkimų reglamentas. Mokslo tarybos darbo reglamentas 

Komisijos ir tarybos

Atviros prieigos centrai

Kita APC vartotojui galinti būti naudinga informacija, susijusi su atviros prieigos centrais, skelbiama Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros interneto tinklalapyje www.mita.lt. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro atviros prieigos centrų paslaugos skelbiamos tinklapyje https://www.e-mokslovartai.lt/mtep-services.
Galioja nuo 2022 m. birželio 1 d.
En