Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vėžaičių filialas

Vadovė dr. Danutė Karčauskienė, danute.karcauskiene@lammc.lt, +370 615 37 681. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Dirvožemio rūgštėjimo proceso analizė ir valdymas taikant įvairaus intensyvumo kalkinimą
 • Rūgščių ir pakalkintų dirvožemių  tręšimo ir biogeninių elementų migracijos tyrimai
 • Dirvožemio erozijos proceso tyrimai ir priešerozinių priemonių  kompleksinis įvertinimas
 • Anglies junginių transformacijos tyrimai taikant skirtingo intensyvumo žemės dirbimą, tręšimą ir kalkinimą
 • Dirvožemio derlingumą ir ekologinį stabilumą palaikančių  priemonių mikrobiologinis, cheminis ir fizikinis įvertinimas
 • Augalų produktyvumo ir pasėlių piktžolėtumo tyrimai
 • Žolynų ekosistemų produktyvumo ir kokybės tyrimai
 • Žemės ūkio ir energinių augalų auginimo technologijų tobulinimas ir kūrimas
 • Energinių augalų introdukcija ir jų panaudojimas biokurui

Paslaugos

 • Organizuoja konferencijas, seminarus ir kursus ūkininkams, žemės ūkio bendrovių, konsultacinių tarnybų ir savivaldybių specialistams bei aukštesniųjų žemės ūkio mokyklų dėstytojams.
 • Pagal išankstinius žemdirbių užsakymus gamina ir platina nitraginą (rizogeną) ankštiniams augalams.
 • Teikia konsultacijas dirvų kalkinimo, tręšimo, biologinio azoto kaupimo, žemės dirbimo, žemės ūkio augalų agrotechnikos, sėjomainų, žolininkystės, agroekologijos, piktžolių kontrolės ir kt. klausimais.

Informacijos teiraukitės tel. +370 678 48 664

Save

En