Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro darbo taryba

2020 m. lapkričio 25 d. vyko Centro darbo tarybos rinkimai. 2022 m. spalio 24 d. patvirtintas Darbo tarybos pirmininkas doc. dr. Jonas Volungevičius, tel. 8 682 15 520, el. p. jonas.volungevicius@lammc.lt; Darbo tarybos sekretorė Viktorija Gecaitė, tel. 8 628 51 350, e. p. viktorija.gecaite@lammc.lt.

Darbo tarybos reglamentas

Nariai

Doc. dr. Jonas Volungevičius Žemdirbystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Darbo tarybos pirmininkas el. p. jonas.volungevicius@lammc.lt
tel. 8 682 15 520

Dr. Viktorija Gecaitė

Žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stoties jaunesnioji mokslo darbuotoja, Darbo tarybos sekretorė

el. p. viktorija.gecaite@lammc.lt
tel. 8 628 51 350

Dr. Danguolė Juškevičienė

Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja

el. p. danguole.kavaliauskaite@lammc.lt

Dr. Gintarė Bajerkevičienė Mokslo ir inovacijų skyriaus Technologijų perdavimo projektų koordinatorė

el.p. gintare.bajerkeviciene@lammc.lt
tel. 8 686 84 657

Kęstutis Žemantauskas

Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos žemės ūkio konsultantas

el. p. zemantauskas@agrolab.lt 
tel. 8 686 44 579

Laura Ledeniova

Teisės ir žmogiškųjų išteklių tarnybos vyresnioji personalo specialistė

el. p. laura.ledeniova@lammc.lt,
tel. 8 672 65 020

Dr. Renaldas Žydelis

Žemdirbystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

el. p. renaldas.zydelis@lammc.lt,
tel. 8 698 84 417

Ramunė Kvedarienė

Finansų tarnybos vyresnioji ekonomistė

el. p. ramune.kvedariene@lammc.lt
tel. 8 662 18706

Dr. Rita Asakavičiūtė

Žemdirbystės instituto Vokės filialo vyresnioji mokslo darbuotoja

el. p. rita.asakaviciute@lammc.lt,
tel. 8 687 22 926

En