Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro darbo taryba

2020 m. lapkričio 25 d. vyko Centro darbo tarybos rinkimai. Gruodžio 3 d. patvirtinta Tarybos pirmininkė Ramunė Kvedarienė, el. p. ramune.kvedariene@lammc.lt, tel. 8 662 18 706; Darbo tarybos pirmininkės pavaduotoja Laura Ledeniova, el. p. laura.ledeniova@lammc.lt, tel. 8 672 65 020; sekretorė Agnė Jankauskienė, el. p. agne.jankauskiene@lammc.lt, tel. 8 627 00 114.

Darbo tarybos reglamentas

Nariai

Ramunė Kvedarienė

Finansų tarnybos vyresnioji ekonomistė, Darbo tarybos pirmininkė

el. p. ramune.kvedariene@lammc.lt
tel. 8 662 18706

Laura Ledeniova

Teisės ir personalo tarnybos vyresnioji personalo specialistė, Darbo tarybos pirmininkės pavaduotoja

el. p. laura.ledeniova@lammc.lt,
tel. 8 672 65 020

Agnė Jankauskienė

Teisės ir personalo tarnybos vadovė, Darbo tarybos sekretorė

el. p. agne.jankauskiene@lammc.lt
tel. 8 627 00 114

Dr. Renaldas Žydelis

Žemdirbystės instituto mokslo darbuotojas

el. p. renaldas.zydelis@lammc.lt,
tel. 8 698 84 417

Doc. dr. Jonas Volungevičius Žemdirbystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas el. p. jonas.volungevicius@lammc.lt
tel. 8 682 15 520

Dr. Rita Asakavičiūtė

Žemdirbystės instituto Vokės filialo vyresnioji mokslo darbuotoja

el. p. rita.asakaviciute@lammc.lt,
tel. 8 687 22 926

Dr. Danguolė Juškevičienė

Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja

el. p. danguole.kavaliauskaite@lammc.lt

Viktorija Gecaitė

Žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stoties jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

el. p. viktorija.gecaite@lammc.lt
tel. 8 628 51 350

Kęstutis Žemantauskas

Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos žemės ūkio konsultantas

el. p. zemantauskas@agrolab.lt 
tel. 8 686 44 579

En