Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Ilgalaikės institucinės mokslo programos

2022–2026 m. programos

2022 m. balandžio 19 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-585 „Dėl 2022-2026 metų institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro programos:

2017–2021 m. programos

2017 m. balandžio 24 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-273 „Dėl ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2017–2021 metų programų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro programos.

En