Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo padaliniai

Miškininkystės ir ekologijos skyrius

Vedėja dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, iveta.kabasinskiene@lammc.lt, +370 612 89 434. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Miško atkūrimas ir įveisimas; miško sodmenų auginimo technologijos
 • Miško ekosistemų produktyvumas ir tvarumas
 • Plantacinė miškininkystė ir agromiškininkystė
 • Pelkinė miškininkystė
 • Miško dirvožemių ir augaviečių tyrimai
 • Miško ekosistemų būklės vertinimas
 • Daugiatikslis miškų naudojimas, miško ekosistemų funkcijos ir paslaugos
 • Antropogeninių veiksnių ir klimato kaitos įtaka miško ekosistemoms
Miško genetikos ir selekcijos skyrius

Vedėjas dr. Virgilijus Baliuckas, virgilijus.baliuckas@lammc.lt, +370 682 67 866. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Skirtingų bioekologinių savybių pagrindinių miško medžių rūšių genotipo ir aplinkos sąveika bei fenogenetinis plastiškumas
 • Miško medžių rūšių adaptacijos ir genetinės įvairovės pasiskirstymo dėsningumų dėl klimato kaitos įtakos nustatymas
 • Plantacinei miškininkystei tinkamų medžių rūšių šeimų ir klonų ekologinis plastiškumas bei adaptacija skirtingomis aplinkos sąlygomis
 • Miško medžių genetinės adaptacijos galimybių įvertinimas epigenetiniais tyrimais
 • Miško medžių ekogenetiniai tyrimai kontroliuojamoje aplinkoje
 • Vietinių simpatrinių rūšių introgresijos procesai ir perspektyvių hibridų paieška
 • Perspektyvių svetimžemių rūšių ekogenetiniai ir selekciniai tyrimai
 • Svetimžemių rūšių invazyvumas ir poveikis miško bendrijoms
Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyrius

Vedėjas dr. Benas Šilinskas, benas.silinskas@lammc.lt, +370 670 06 944. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Miško išteklių ir jų naudojimo ekonominis efektyvumas
 • Globalizacijos ir inovacijų įtaka Lietuvos miškų ūkio ekonominiam gyvybingumui bei efektyvumui
 • Ekonominių ir socialinių pokyčių įtaka darnaus privataus miškų ūkio plėtrai
 • Bioekologinių veiksnių įtaka apvaliosios ir pjautinės medienos savybėms bei struktūrai
Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius

Vedėjas doc. dr. Artūras Gedminas, arturas.gedminas@lammc.lt , +370 674 18 957. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Medžių pažeidimų identifikavimas ir pažeidimų susidarymo priežasčių nustatymas
 •  
 • Miško fitopatogeninių grybų, vabzdžių ir žvėrių biologijos, ekologijos bei fenologijos tyrimas, kaitos stebėsena
 • Miško fitopatogeninių grybų, vabzdžių ir žvėrių poveikio miško ekosistemai įvertinimas
 • Naujų ir esamų miško apsaugos priemonių bei metodų parinkimas, taikymas ir efektyvumo įvertinimas
Miško augalų biotechnologijų laboratorija

Vedėja dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, vaida.seziene@lammc.lt, +370 610 24 204. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Miško augalų genetinės įvairovės nustatymas taikant DNR žymeklių metodus
 • Įvairių rūšių medžių somatinės embriogenezės ir organogenezės sąlygų nustatymas audinių kultūroje, jų subalansavimas medžių mikroklonavimo technologijų plėtrai
 • Populus genties hibridinių medžių kūrimas ir ankstyvas genetinės įvairovės įvertinimas taikant audinių kultūros bei DNR žymeklių metodus
En