Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Apgintos disertacijos

2022 m.

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Modupe Olufemi Doyeni. Tręšimo degazuotu biosubstratu įtaka energinių augalų biomasės produktyvumui, kokybei ir dirvožemio mikroorganizmų sudėčiai. Mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė, mokslinė konsultantė dr. Skaidrė Supronienė.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Gintarė Šidlauskaitė. Pupinių ir miglinių žolių tarprūšinis suderinamumas daugiamečių žolynų kokybiniam produktyvumui ir agroekosistemos funkcijų tvarumui. Mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė.

Archyvas

En