Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Doktorantūros komitetai

 • Tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką;
 • vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką;
 • vykdo priėmimą į doktorantūrą;
 • svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras;
 • tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai;
 • svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo;
 • tvirtina mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas;
 • teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo;
 • vykdo doktorantų atestaciją;
 • užtikrina sėkmingą mokslo doktorantūros eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu;
 • sudaro gynimo tarybas.
Žemės ūkio mokslų sritis:
Biomedicinos mokslų sritis:
Fizinių mokslų sritis:
En