Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Doktorantai

Žemės ūkio mokslai, agronomija (A 001)

 • Yasha Jamil, studijų pradžia 2022-11-14 – pabaiga 2026-11-13, mokslinė vadovė dr. Monika Toleikienė

„Simbiotinių ir asociatyvių bakterijų azoto fiksacijos efektyvumas kintančio klimato sąlygomis“ 

 • Mohsin Ali, studijų pradžia 2022-11-01 – pabaiga 2026-10-31, mokslinė vadovė dr. Rita Armonienė

„Vasarinių kviečių prisitaikymo prie abiotinio streso įvertinimas naudojant jutikliais pagrįstus fenotipavimo įrankius“

 • Ardas Kavaliauskas, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinis vadovas dr. Renaldas Žydelis

„Žemės ūkio augalų stresų prognozės, pasitelkiant mašininio mokymosi ir bepiločių skraidyklių integruotas sistemas“

 • Maksims Filipovičs, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinė vadovė dr. Jūratė Ramanauskienė

„Hiperspektrinių vaizdų analizės ankstyvajai augalų ligų diagnostikai“

 • Rokas Antanynas, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinė vadovė dr. Lina Šarūnaitė

„Agroekologinių nišų valdymas dengiamaisiais ir tarpiniais pasėliais“

 • Rūta Maleckienė, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika

„Komposto veiksmingumo dirvožemio agrocheminėms savybėms įvertinimas, naudojant ekstrahavimo frakcionavimą“

 • Samanta Kaupaitė, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinė vadovė dr. Julė Jankauskienė

„Šiltnamio daržovių daigų kokybės gerinimo technologinių ir fiziologinių aspektų įtaka augalų produktyvumui bei vaisių kokybei“

 • Simas Borkertas, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinė vadovė dr. Dalia Urbonavičienė

„Vaisių ir daržovių šalutinių perdirbimo produktų substratų poveikis valgomųjų grybų kokybei ir biocheminei sudėčiai“

 • Simonas Saikauskas, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinė vadovė dr. Jūratė Ramanauskienė

„Žieminių ir vasarinių kviečių veislių mišinių įtaka lapų dėmėtligių plitimui taikant skirtingų rotacijų sėjomainas“

 • Vaida Čepulienė, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinė vadovė dr. Rasa Karklelienė

„Allium genties daugiamečių daržo augalų bioįvairovė ir adaptyvumas“

 • Vaidė Sakalauskienė, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinis vadovas dr. Jonas Viškelis

„Šalutinių vaisių ir daržovių perdirbimo produktų panaudojimas naujų biopolimerų kūrime“

 • Sana Ullah, studijų pradžia 2022-03-01 – pabaiga 2026-02-28, mokslinė vadovė dr. Karolina Barčauskaitė

„Sunkiųjų metalų sukeliamas stresas ir poveikis augalų augimui ir kokybei“

 • Shayan Syed, studijų pradžia 2022-02-15 – pabaiga 2026-02-14, mokslinis vadovas dr. Andrii Gorash

„Vasarinių kviečių selekcinės medžiagos kūrimas ir prisitaikymo prie biotinių stresų įvertinimas“

 • Shervin Hadian, studijų pradžia 2021-11-08 – pabaiga 2025-11-07, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė

Artemisia spp. augalų endofitinių bakterijų populiacijos struktūra ir įvairovė bei jų potencialas tvariame žemės ūkyje“

 • Ahmed Hosney, studijų pradžia 2021-11-07 – pabaiga 2025-11-06, mokslinė vadovė dr. Karolina Barčauskaitė

„Tvarių, aplinkai draugiškų produktų, pasižyminčių antimikrobinėmis savybėmis, sintezė ir pritaikymas“

 • Aistis Petruškevičius, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis

„Vaisių ir daržovių bei jų šalutinių perdirbimo produktų biorafinavimo procesų modeliavimas ir optimizavimas“

 • Augustina Kolytaitė, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Birutė Frercks

„Kaulavaisinių moniliozės patogenų sąveika su natūraliai paplitusiais bakteriniais antagonistais“

 • Aurimas Sabeckis, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė

Microdochium spp. patogenų sukeliamų ligų plitimą, intensyvumą ir pasiskirstymą lemiantys veiksniai žieminiuose kviečiuose“

 • Justina Kaziūnienė, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė, mokslinis konsultantas dr. Audrius Gageckas

„Efektyvių ir konkurencingų Rhizobium spp. kamienų atranka skirtingiems Pisum sativum genotipams

 • Raminta Antanynienė, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Birutė Frercks

„Kaulavaisinių moniliozės patogenų genetinė įvairovė Prunus genties augalų rūšys“

 • Aida Skersienė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, mokslinis konsultantas dr. Vaclovas Stukonis

„Ilgašaknių ir daugiakomponenčių žolynų pajėgumas sekvestruoti anglį dirvožemyje rizosferos srityje siekiant mažinti anglies dvideginį atmosferoje“

 • Aušra Bakšinskaitė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė, mokslinės konsultantės dr. Dalia Feizienė ir dr. Jūratė Ramanauskienė

„Efektyvus organinių ir organinių – mineralinių trąšų naudojimas augalų ir dirvožemio kokybės gerinimui ir ŠESD emisijų mažinimui“

 • Evelina Zavtrikovienė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė

„Nemigliniuose augaluose reziduojančių Fusarium spp. fenotipiniai skirtumai ir žalingumas kviečiams“

 • Gabija Vaitkevičiūtė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Rita Armonienė

„Metabolitų įtaka šalčio atsparumui žieminiuose kviečiuose kintančio klimato fone“

 • Loreta Meškauskienė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Gražina Kadžienė

„Integruotos piktžolių kontrolės veiksmingumas taikant tausų dirvos dirbimą“

 • Martynas Urbutis, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Giedrė Samuolienė

„Augalų biostimuliantais indukuotas fiziologinis ir metabolinis atsakas“

 • Regina Rancane, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Alma Valiuškaitė, mokslinis konsultantas dr. Arne Stensvand

„Sodo augalų ligų epidemiologijos ypatumai bei tvarus žalos valdymas besikeičiančio klimato sąlygomis“

 • Urtė Stulpinaitė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė

„Pluoštinių kanapių auginimo įtaka dirvožemio kokybei ir efektyvus jų šiaudų panaudojimas“

 • Viktorija Januškevičė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Dalia Urbonavičienė

„Augalinės kilmės žaliavų fermentacijos technologijos modeliavimas ir optimizavimas“

 • Ieva Gudžinskaitė, studijų pradžia 2020-11-04 – pabaiga 2024-11-03, mokslinė vadovė dr. Giedrė Samuolienė

„Žalumyninių daržovių kokybės gerinimo laikymo metu fotofiziologiniai aspektai“

 • Arman Shamshitov, studijų pradžia 2020-10-23 – pabaiga 2024-10-22, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė

„Augalines liekanas skaidančios mikrobiotos charakterizavimas javų sėjomainose“

 • Agnė Buivydienė, studijų pradžia 2020-12-01 – pabaiga 2024-11-30, mokslinė vadovė dr. Irena Deveikytė, mokslinis konsultantas dr. Virginijus Feiza

„Augalų diversifikacijos poveikis dirvožemiui ir augalui įvairių žemdirbystės sistemų sąlygomis“

 • Samar Swify, studijų pradžia 2019-11-01 – pabaiga 2023-10-31, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika, mokslinė konsultantė dr. Dalia Feizienė ir mokslinis konsultantas doc. dr. Jonas Volungevičius

„Karbamido junginių, kaip trąšos, poveikis skirtingiems dirvožemio tipams“

 • Muhammad Ayaz, studijų pradžia 2019-11-01 – pabaiga 2023-10-31, mokslinė vadovė dr. Dalia Feizienė, mokslinė konsultantė dr. Vita Tilvikienė

„Bioanglies įtaka lengvo priemolio rudžemio kokybei bei ŠESD emisijų švelninimui“

 • Mindaugas Budvytis, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė, mokslinis konsultantas doc. dr. Rolandas Stankevičius

„Įvairiarūšių žolynų biologiškai aktyvios medžiagos ir jų įtaka karvių sveikatingumui bei produktyvumui“

 • Agnė Lukošiūtė-Stasiukonienė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė

„Agronominių veiksnių įtaka žieminių ir vasarinių kviečių ligotumui klimato kaitos kontekste“

 • Lauksmė Merkevičiūtė-Venslovė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, mokslinės konsultantės dr. Audronė Mankevičienė, dr. Jurgita Cesevičienė

„Konservuotų pašarų kokybė ir jos kitimą lemiantys veiksniai“

 • Edvinas Misiukevičius, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys

„Viendienės (Hemerocallis L.) adaptyvumas kintant augalų ploidiškumui“

 • Eimantas Venslovas, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius

„Pašarinių lauko augalų mitybinė vertė, mikotoksinų rizika ir ryšiai su gamtiniais ir antropogeniniais veiksniais“

 • Simona Chrapačienė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Neringa Rasiukevičiūtė, mokslinė konsultantė dr. Daiva Burokienė

„Juodosios dėmėtligės (Rhexocercosporidium carotae (Ärsvoll) U. Braun) paplitimo ir vystymosi dėsningumai valgomosios morkos pasėliuose bei žalingumas sandėliavimo metu“

 • Vilija Matyžiūtė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Regina Skuodienė, mokslinė konsultantė dr. Regina Repšienė

„Dirvožemio sėklų banko dinamika skirtingose agroekosistemose“

 • Gediminas Kudirka, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Akvilė Viršilė, mokslinė konsultantė doc. dr. Lina Ragelienė

„Augalų mineralinės mitybos efektyvumas ir sąlygojantys veiksniai hidroponinėse sistemose“

 • Audronė Ispiryan, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas dr. Jonas Viškelis, mokslinis konsultantas prof. dr. Petras Rimantas Venskutonis, mokslinė konsultantė dr. Monika Petraitė

„Aviečių (Rubus idaeus) biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir beatliekių perdirbimo technologijų vystymas“

 • Danutė Petraitytė, studijų pradžia 2018-12-01 – pabaiga 2023-11-30, mokslinė vadovė dr. Jurgita Cesevičienė, mokslinės konsultantės dr. Aušra Arlauskienė ir dr. Alvyra Šlepetienė

„Javų grūdų cheminės sudėties ir technologinių savybių bei dirvožemio kokybės kitimas taikant skirtingas tręšimo sistemas“

 • Renaldas Ruzgas, studijų pradžia 2018-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė, mokslinė konsultantė dr. Akvilė Viršilė

„Skirtingų agrotechnologijų įtaka sėjamosios kanapės (Canabis sativa) produktyvumui, fitokanabinoidų ir kitų veikliųjų medžiagų kokybiniams bei kiekybiniams rodikliams“

 • Paulius Astrauskas, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis

„Žieminių kviečių produktyvumo ryšys su dirvožemio savybėmis, pasėlių būkle bei jų chemine sudėtimi“

 • Kazimieras Poškus, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, mokslinė konsultantė dr. Zita Brazienė

„Žieminiams kviečiams tręšimo azotu ir siera optimizavimas“

 • Vilma Gudynienė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinis vadovas dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys

„Vietinės kilmės augalų panaudojimas formuojant specialios paskirties žydinčias pievas“

 • Vilma Živatkauskienė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinis vadovas dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys

„Natūralių ir kultūrinių pievų vertė gyvulininkystės ūkiuose“

 • Arnoldas Jurys, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Dalia Feizienė

„Biologinių preparatų poveikis dirvožemio kokybinėms savybėms“ 

 • Asta Kupčinskienė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinė vadovė dr. Aušra Brazaitytė, mokslinė konsultantė dr. Alma Valiuškaitė

„Šviesos poveikis Botrytis spp vystymuisi ir sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) antioksidacinio potencialo formavimuisi“

Žemės ūkio mokslai, miškotyra (A 004)

 • Emilis Armoška, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinis vadovas dr. Povilas Žemaitis

„Gamtinių trikdžių įtaka savaiminiams rūšinės sudėties pokyčiams spygliuočių medynuose“

 • Ilona Kavaliauskienė, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

„Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H.Karst.) populiacijų genetinė struktūra ir įvairovė Lietuvoje pagal DNR žymenis“

 • Raitis Rieksts-Riekstinš, studijų pradžia 2022-10-01 – pabaiga 2026-09-30, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

„Medžių selekcijos poveikis paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) jaunuolynų augimui ir atsparumui“

 • Egidijus Vigricas, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinis vadovas dr. Kęstutis Armolaitis

„Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ŠESD emisijos miškų durpžemiuose“

 • Greta Striganavičiūtė, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė

Betulacecae ir Salicaceae šeimų medžių tinkamumo aplinkos apsaugai nuo patvarių organinių teršalų įvertinimas, taikant inovatyvias biotechnologines priemones“

 • Valentinas Černiauskas, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Valda Araminienė

„Oro taršos biomonitoringas klimato kaitos kontekste“

 • Ieva Čėsnienė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė

„Lietuvos pagrindinių medžių rūšių bendro atsparumo patogenams didinimas taikant inovatyvių genetinių ir fizikinių metodų derinį“

 • Vytautas Čėsna, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Diana Marčiulynienė

„Kenkėjų masinių židinių įtaka paprastosios pušies miško ekosistemų funkcionavimui ir dirvos sveikatai keičiantis klimatui“

 • Aliaksandr Padutau, studijų pradžia 2020-12-01 – pabaiga 2024-11-30, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

„Paprastosios pušies palikuonių šeimų genetinės ir fenotipinės struktūros formavimasis antros kartos sėklinėse plantacijose“

 • Valeriia Mishcherikova, studijų pradžia 2019-11-01 – pabaiga 2023-10-31, mokslinė vadovė dr. Diana Marčiulynienė.

„Funkcinė mikroorganizmų įvairovė paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies L.) medynuose kintančiomis klimato sąlygomis“

 • Gediminas Survila, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, mokslinis konsultantas dr. Kęstutis Armolaitis

„Žemės ūkio naudmenose, naudojant gilųjį arimą, įveistų miško želdinių augimo ypatumai“

 • Marius Šilingas, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas dr. Vytautas Suchockas

„Labai derlingų augaviečių minkštųjų lapuočių medynų savaiminio atsikūrimo dėsningumai“

Gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (N 012)

 • Diana Sivojienė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas dr. Audrius Kačergius

„Dirvožemio mikroorganizmų bendrijų sukcesijos paprastame išplautžemyje naudojant įvairias organines trąšas“

 • Dovilė Gustienė, studijų pradžia 2017-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė.

„Miško cenozės atsikūrimo ypatumai nederlingų augaviečių pušynų plynose kirtavietėse“

En