Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Darbuotojų organizacijos

Darbo taryba

2020 m. lapkričio 25 d. vyko Centro darbo tarybos rinkimai.
Gruodžio 3 d. patvirtinta Tarybos pirmininkė Ramunė Kvedarienė, el. p. ramune.kvedariene@lammc.lt, tel. 8 662 18 706;
Darbo tarybos pirmininkės pavaduotoja Laura Ledeniova, el. p. laura.ledeniova@lammc.lt, tel. 8 672 65 020;
sekretorė Agnė Jankauskienė, el. p. agne.jankauskiene@lammc.lt, tel. 8 627 00 114.

Darbo tarybos reglamentas

Nariai

Ramunė Kvedarienė

Finansų tarnybos vyresnioji ekonomistė, Darbo tarybos pirmininkė

el. p. ramune.kvedariene@lammc.lt
tel. 8 662 18706

Laura Ledeniova

Teisės ir žmogiškųjų išteklių tarnybos vyresnioji personalo specialistė, Darbo tarybos pirmininkės pavaduotoja

el. p. laura.ledeniova@lammc.lt,
tel. 8 672 65 020

Agnė Jankauskienė

Darbo tarybos sekretorė

el. p. agne.jankauskiene@lammc.lt
tel. 8 627 00 114

Dr. Renaldas Žydelis

Žemdirbystės instituto mokslo darbuotojas

el. p. renaldas.zydelis@lammc.lt,
tel. 8 698 84 417

Doc. dr. Jonas Volungevičius Žemdirbystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas el. p. jonas.volungevicius@lammc.lt
tel. 8 682 15 520

Dr. Rita Asakavičiūtė

Žemdirbystės instituto Vokės filialo vyresnioji mokslo darbuotoja

el. p. rita.asakaviciute@lammc.lt,
tel. 8 687 22 926

Dr. Danguolė Juškevičienė

Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja

el. p. danguole.kavaliauskaite@lammc.lt

Viktorija Gecaitė

Žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stoties jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

el. p. viktorija.gecaite@lammc.lt
tel. 8 628 51 350

Kęstutis Žemantauskas

Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos žemės ūkio konsultantas

el. p. zemantauskas@agrolab.lt 
tel. 8 686 44 579

Profesinė sąjunga

Informuojame, kad nuo 2022 m. gegužės mėn. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre veikia profesinė sąjunga, kuri yra Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos dalis.

Daugiau informacijos teikia profesinės sąjungos pirmininkė el. p. agne.jankauskiene@lammc.lt, mob. 8 627 00 114.

Atkreipiame dėmesį, kad visi darbuotojų prašymai, susiję su naryste profesinėje sąjungoje, prieš teikiant vadovams, turi būti vizuoti profesinės sąjungos pirmininkės.

En