Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Atestacijos–konkurso komisija

Nariai:

  • Dr. Gintaras Brazauskas – komisijos pirmininkas
  • Prof. dr. Vaclovas Bogužas
  • Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius
  • Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis
  • Dr. Bronislovas Gelvonauskis
  • Prof. habil. dr. Aldis Kārkliņš
  • Doc. dr. Vytautas Ruzgas
  • Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys
  • Dr. Žydrė Kadžiulienė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo darbuotojų, dirbančių žemės ūkio mokslų srityje, minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo darbuotojų, dirbančių žemės ūkio mokslų srityje, minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro konkurso ir atestavimo mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro konkurso (atestacijos) dalyvio anketa

En