Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginių archyvas

EJP SOIL kasmetinės mokslo dienos ir EJP SOIL visuotinis susirinkimas

Nuo: 2024-06-10 09:00 Iki: 2024-06-14 18:00 Vieta: Artis Centrum Hotels, Vilnius

Daugiau informacijos: https://ejpsoil.eu/annual-science-days-2024

Simonos CHRAPAČIENĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-17 13:00 Iki: 2024-06-17 15:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Viešas Simonos CHRAPAČIENĖS disertacijos ALTERNARIA GENTIES GRYBŲ RŪŠINĖ SUDĖTIS, PAPLITIMAS IR BIOLOGINĖ KONTROLĖ VALGOMOSIOS MORKOS PASĖLIUOSE / SPECIES COMPOSITION, THE PREVALENCE AND BIOLOGICAL CONTROL OF FUNGI OF THE GENUS ALTERNARIA IN...

Viešas Kazimiero POŠKAUS disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-18 10:00 Iki: 2024-06-18 12:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Viešas Kazimiero Poškaus disertacijos SKIRTINGO APRŪPINIMO AZOTU IR SIERA ĮTAKA ŽIEMINIŲ  KVIEČIŲ AGROCENOZEI/ INFLUENCE OF DIFFERENT SUPPLY OF NITROGEN AND SULPHUR ON WINTER WHEAT AGROCENOSIS gynimas.

Viešas Pauliaus ASTRAUSKO disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-18 13:00 Iki: 2024-06-18 15:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Viešas Pauliaus ASTRAUSKO disertacijos LIETUVOS BALTIJOS AUKŠTUMŲ PIETINĖS DALIES DIRVOŽEMIO DANGOS SAVYBĖS IR JŲ ĮTAKA ŽIEMINIAMS KVIEČIAMS / THE PROPERTIES OF SOIL COVER IN THE SOUTHERN PART OF LITHUANIA’S BALTIC UPLANDS AND THEIR INFLUENCE ON...

Viešas Valerijos MISHCHERIKOVOS disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-20 11:00 Iki: 2024-06-20 13:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Viešas Valerijos MISHCHERIKOVOS disertacijos GRYBŲ BENDRIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) IR PAPRASTOSIOS EGLĖS (PICEA ABIES (L.) H.  KARST.) MEDYNAIS, KINTAMUMAS / VARIABILITY OF FUNGAL COMMUNITIES ASSOCIATED WITH SCOTS...

Žemės ūkio technologijų ir inovacijų paroda AGROVIZIJA

Nuo: 2024-06-19 09:00 Iki: 2024-06-21 16:00 Vieta: Laukai prie Akademijos

Kviečiame Lietuvos ir užsienio įmones siūlančias, inovatyvius augalininkystės sprendimus, techniką, žemės ūkio mokslo ir verslo sprendimus pristatyti Lietuvos ir kaimyninių šalių žemdirbiams bei kitiems žemės ūkio profesionalams

Tarptautinė konferencija „Aplinkos tvarumas kintančio klimato kontekste: iššūkiai ir prisitaikymas“

Nuo: 2024-06-25 10:00 Iki: 2024-06-25 12:00 Vieta: MS Teams platforma

Kviečiame dalyvauti tarptautinės tęstinės konferencijos „Aplinkos tvarumas kintančio klimato kontekste: iššūkiai ir prisitaikymas“ šeštojoje sekcijoje „Augalų reakcija ir prisitaikymas prie besikeičiančio klimato: iššūkiai ir galimybės“.

Viešas Gedimino KUDIRKOS disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-28 10:00 Iki: 2024-06-28 12:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Viešas Gedimino KUDIRKOS disertacijos AUGALŲ MINERALINĖS MITYBOS EFEKTYVUMĄ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI PRECIZINĖJE KONTROLIUOJAMOS APLINKOS DARŽININKYSTĖJE / FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY OF PLANT MINERAL NUTRITION IN PRECISION CONTROLLED...

Tarptautinė konferencija SAIH2024

Nuo: 2024-09-16 09:00 Iki: 2024-09-18 20:00 Vieta: Kaunas

Ankstyva registracija iki birželio 30, vėlyva iki rugsėjo 12 d.

1-oji Šiaurės Baltijos šalių NJF konferencija „Aplinkos ir klimato kaitos problemų sprendimas žemės ūkyje“

Nuo: 2024-10-08 09:00 Iki: 2024-10-10 16:00 Vieta: Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, Vilnius)

Santraukos priimamos iki birželio 30 d.

  1 2 3 4 5  
En