Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Samar SWIFY disertacijos gynimas

Nuo: 2024-05-21 13:00
Iki: 2024-05-21 15:00
Vieta: MS Teams platforma
Viešas Samar SWIFY disertacijos gynimas

Tema KARBAMIDO JUNGINIŲ KAIP TRĄŠŲ POVEIKIS  ĮVAIRIUOSE DIRVOŽEMIUOSE / EFFECT OF UREA COMPOUNDS AS FERTILIZER ON DIFFERENT SOIL TYPES. Visas disertacijos tekstas. Visas disertacijos tekstas. Anotacija

Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie MS Teams susitikimo

Mokslinis vadovas:

Dr. Romas Mažeika (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gamtos mokslai, Chemija N 003)

Moksliniai konsultantai:

Dr. Dalia Feizienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001).

Doc. dr. Jonas Volungevičius (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Fiziniai mokslai, Geografija, N 006).

Disertacijos gynimo taryba:

Dr. Žydrė Kadžiulienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001) – pirmininkas

Dr. Alvyra Šlepetienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Doc. dr. Rasa Šlinkšienė (KTU universitetas, Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija T 005)

Doc. dr. Laura Zavattaro (Turino universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

En