Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

„37th ICP Vegetation Task Force Meeting“

Nuo: 2024-02-19 18:00
Iki: 2024-02-21 16:00
Vieta: „Victorija Hotel“, Miško g. 11, Kaunas
„37th ICP Vegetation Task Force Meeting“

Džiaugiamės galėdami pakviesti Jus dalyvauti tarptautiniame renginyje 37th ICP Vegetation Task Force Meeting, kuris vyks Kaune („Victorija Hotel“, Miško g. 11) 2024 m. vasario 19–21 d. Pasitikimas ir registracija – vasario 19 d., konferencija 20–21 d., ekskursija (pasirinktinai) 22 d. Detali informacija

Registracija iki gruodžio 15 d.: https://forms.gle/XMyzQJQWiZfoXJaPA

Renginio metu aptariamos temos priklausys nuo registracijos metu pasiūlytų santraukų tematikos, tačiau tikimasi, kad jos apims ozono ir kitų teršalų poveikį pasėliams, augalijai, miškui; azoto ir NOx poveikį sausumos ekosistemoms; metalų, N, POP ir mikroplastiko biomonitoringą; bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, įskaitant kitus ICP ir EMEP centrus / darbo grupes.

ICP Vegetation yra tarptautinė tyrimų programa, tirianti oro teršalų poveikį pasėliams ir (pusiau) natūraliai augmenijai. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas ozono taršos poveikiui augmenijai ir sunkiųjų metalų, azoto ir patvariųjų organinių teršalų (POT) nusėdimui atmosferoje. Be to, ICP Vegetation tiria azoto taršos poveikį augalijai, atsižvelgia į teršalų mišinių (pvz., ozono ir azoto) poveikį, pasekmes biologinei įvairovei ir klimato kaitos įtaką oro teršalų poveikiui augmenijai.

Dalyvio mokestis 100 Eur, plius 50 Eur ekskursija.

Daugiau informacijos el. paštu: Felicity Hayes (fhay@ceh.ac.uk) (ICP Vegetation vadovė) arba ICPmeeting@lammc.lt (vietinis organizacinis komitetas).

En