Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras „Tvari maisto tiekimo sistema Baltijos jūros regione“

Seminaras „Tvari maisto tiekimo sistema Baltijos jūros regione“

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras kartu su partneriais (Rygos technikos universitetu ir Hållbar Utveckling Skåne) vykdo projektą Vietinės maisto tiekimo grandinės Baltijos jūros regione“, kurio pagrindiniai tikslai – skleisti informaciją ir didinti susidomėjimą apie šiuo metu vartojamo ir parduodamo vietinės gamybos maisto kiekį, galimybes plėsti rinkas bei jo svarbą tiekiamose maisto grandinėse. 

Balandžio 9 d. LAMMC Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale surengtas seminaras „Tvari maisto tiekimo sistema Baltijos jūros regione“. Programa lietuvių kalba. Programa anglų kalba

Seminaro metu diskutuota apie vietinės gamybos maisto tiekimo plėtros potencialą, jo svarbą tiekiamose maisto grandinėse ir trumpųjų maisto grandinių valdymo bei plėtros iššūkius.

Dr. Ieva Mockevičienė (LAMMC) apžvelgė pagrindines Lietuvos žemės ūkio maisto sektoriaus iššūkius kliūtis, tokias kaip sunkumai patenkti į rinką, didelė konkurencija, finansiniai ir administraciniai sunkumai.

Dalia Matiukienė (VšĮ „Regionų socialinės ekonomikos centras“) aptarė smulkiojo ir vidutinio verslo įtaką Lietuvos regionams. Pranešime buvo akcentuotos svarbiausios koncepcijos, galinčios prisidėti prie konkurencingų vietinės gamybos maisto tiekimo grandinių kūrimo.

Prof. dr. Dalius Serafinas (VU) kalbėjo apie trumpųjų maisto tiekimo grandinių poveikį žmogui, gamtai bei visuomenei.

Seminaro metu susirinkę įvairiausios produkcijos gamintojai, mokslininkai, verslo ir politikos atstovai diskutavo apie kliūtis ir tikslus, skatinant trumpųjų maisto tiekio grandinių spartesnį vystymąsi.

En