Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Horizon 2020 programos projektai

  1. „Žemės ūkio dirvožemių kokybės apžvalga, ekosistemų paslaugų rodikliai ir jų referencinės reikšmės“ (SIREN). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Dalia Feizienė. 2021–2022 m.
  2. „Inovatyvi dirvožemio tvarkymo praktika visoje Europoje“ (i-SoMPE). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Lina Šarūnaitė. 2021–2022 m.
  3. „Tvaraus ir inovatyvaus ūkininkavimo, pagrįsto dirvožemio organinės anglies žiniomis, skatinimas“ (FairShare). Koordinatorė ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorijoje dr. Aistė Masevičienė. 2022 m.
  4. „Gerosios praktikos žinių pasikeitimas siekiant išlaikyti sveiką dirvožemį Europoje“ (BEST4SOIL). Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Antanas Ronis. 2019–2021 m.
  5. „Tematinis tinklas ne maisto paskirties žemės ūkio augalų Europos žemės ūkyje skatinimui“ (PANACEA). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Vita Tilvikienė. 2017–2021 m.
  6. „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė. 2017–2021 m. 
  7. „Europos vaisių tinklas“ (European Fruit Network). Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Audrius Sasnauskas. 2016–2019 m.
En