Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

EU Fruit Network

EU FRUIT NETWORK („ES vaisių tinklas“). Veiklos tipas: CSA, Horizon 2020

Europos sąjungos vaisių tinklas (EUFRUIT) apima 12 šalių, kurios dalyvauja keturiose tyrimų tematikose:
1) naujų veislių selekcija ir tyrimas; 2) minimalus leistinas cheminių medžiagų likučių kiekis vaisiuose ir aplinkoje; 3) vaisių kokybės ir saugojimo optimizavimas; 4) tausojančioji produkcijos sistema. EUFRUIT projektas koordinuoja ir remia inovacijas sukurdamas tinklą tarp mokslo, augintojų ir verslo, bei skatina žinių sklaidą. Siekiant gauti ir išlaikyti aukštą vaisių kokybę tausojančioje sodininkystės sistemoje vertinami fiziologiniai, biocheminiai, genetiniai, augalų apsaugos ir technologiniai aspektai. Europos vaisių sektorius sukurs tiek pramonei, tiek ir visuomenei skirtą konkurencingą, tvarų, efektyvų bei saugų, aukšto lygio mokslinių tyrimų, žinių bei inovacijų tinklą. Žinių platforma apims publikacijas, techninius biuletenius, seminarus, lauko dienas, konferencijas bei kitas sklaidos priemones. Projektu tikimasi gauti ir skleisti žinias apie naujus metodus, technologijas, geros praktikos ir auginimo strategijas tarp augintojų ir visuomenės Europos šalyse.
 
Projekto partneriai: Belgija, Danija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Nyderlandai, Prancūzija, Rumunija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija.
Projekto trukmė: 2016–2019 metai.
En