Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2012 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Gabrielė Pšibišauskienė. „Segetalinės floros biologiniai pokyčiai skirtingo konkurencingumo vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) agrofitocenozėje, mokslinė vadovė dr. Ona Auškalnienė.

Vaclovas Makūnas. „Žiedinukų (Meligethes s. l.: Coleoptera, Nitidulidae) rūšių įvairovė rapsuose ir rapsinio žiedinuko (Meligethes aeneus F.) atsparumas piretroidams“, mokslinė vadovė  dr. Irena Brazauskienė, mokslinė konsultantė dr. Eglė Petraitienė.

Rūta Česnulevičienė. „Sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) grybinių ligų žalingumas, jų prevencija ir kontrolė“, mokslinė vadovė dr. Irena Gaurilčikienė.

Akvilė Viršilė. „Fotofiziologiniai efektai metabolitų dinamikai žalumyninėse daržovėse ir želmenyse", mokslinis vadovas prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys.

Vita Tilvikienė. „Nendrinių eraičinų, paprastųjų šunažolių ir nendrinių dryžučių auginimo biodujoms būdai, biomasės kokybė ir energinė vertė“, mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius.

Aurelija Liatukienė. „Liucernos (Medicago spp.) genetinės įvairovės tyrimai įvertinant atsparumą patogenams ir judriajam aliuminiui“, mokslinis vadovas doc. dr. Vytautas Ruzgas, mokslinis konsultantas dr. Žilvinas Liatukas.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Jonas Žiauka. „Metileno, giberelino ir abscizo reikšmė drebulės (Populus tremula L.) ir jos hibridų morfogenezės valdymui modeliuojamomis aplinkos sąlygomis“, mokslinė vadovė doc. dr. Sigutė Kuusienė.

En