Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas MODUPE DOYENI disertacijos gynimas

Nuo: 2022-06-22 10:00
Iki: 2022-06-22 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas MODUPE DOYENI disertacijos gynimas

Žemės ūkio mokslų agronomijos mokslo krypties disertacijos tema INFLUENCE OF DIGESTATE FERTILIZATION ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS, BIOMASS PRODUCTIVITY, SOIL QUALITY AND ACTIVITY OF SOIL MICROORGANISMS IN AGRICULTURAL CROPPING SYSTEMS / TRĘŠIMO ANAEROBINIU RAUGU ĮTAKA ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ EMISIJOMS, AUGALŲ PRODUKTYVUMUI, DIRVOS KOKYBEI IR MIKROORGANIZMŲ AKTYVUMUI ŽEMĖS ŪKIO SISTEMOSE. DisertacijaAnotacija

MS Teams prisijungimas: spauskite čia

Mokslinė vadovė

Dr. Vita Tilvikienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Mokslinė konsultantė

Dr. Skaidrė Supronienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkas – dr. Virginijus Feiza (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Prof. dr. Kęstutis Romaneckas (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Eugenija Bakšienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Jurga Jankauskienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Biologija N010)
Dr. Ana Luisa Fernando (Lisabonos NOVA universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En