Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC mokslo tarybos posėdis

Nuo: 2022-09-28 10:00
Iki: 2022-09-28 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav., auditorija 1-12)
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė

Darbotvarkė

  1. Centro direktoriaus Gintaro Brazausko informacija apie veiklos aktualijas.
  2. Konkurso-atestacijos komisijos rezultatų tvirtinimas.
  3. Kandidatų Lietuvos mokslo premijai gauti svarstymas ir teikimas.
  4. Skyriaus vedėjo tvirtinimas Sodininkystės ir daržininkystės institute.
  5. Kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius kėlimas.
  6. Kiti klausimai.

Centro Mokslo tarybos pirmininkas Zenonas Dabkevičius

En