Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Valerijos MISHCHERIKOVOS disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-20 11:00
Iki: 2024-06-20 13:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Viešas Valerijos MISHCHERIKOVOS disertacijos gynimas

Viešas Valerijos MISHCHERIKOVOS disertacijos GRYBŲ BENDRIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) IR PAPRASTOSIOS EGLĖS (PICEA ABIES (L.) H.  KARST.) MEDYNAIS, KINTAMUMAS / VARIABILITY OF FUNGAL COMMUNITIES ASSOCIATED WITH SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) AND NORWAY SPRUCE (PICEA ABIES (L.) H. KARST.) STANDS gynimas (Demo salė 1-40, Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.). Visas disertacijos tekstas. Anotacija

Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie MS Teams susitikimo

Mokslinė vadovė

Dr. Diana Marčiulynienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio  mokslai, Miškotyra A 004)

Disertacijos gynimo taryba

Prof. dr. Vitas Marozas (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004) – pirmininkas

Dr. Reda Iršėnaitė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Biologija N010)

Dr. Darius Kavaliauskas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Dr. Vita Tilvikienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Dr. Iryna Matsiakh (Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, Žemės  ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

En