Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Rūtos SUTULIENĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2022-12-20 10:00
Iki: 2022-12-20 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas Rūtos SUTULIENĖS disertacijos gynimas

Viešas Rūtos SUTULIENĖS disertacijos APLINKOS VEIKSNIŲ INDUKUOJAMAS OKSIDACINIS STRESAS ŽIRNIUOSE IR JO VALDYMO PRIEMONĖS / ENVIRONMENTALLY INDUCED OXIDATIVE STRESS IN GREEN PEA AND ITS MANAGEMENT MEASURES gynimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.). SantraukaDisertacija

Norintieji stebėti gynimą nuotoliniu būdu, gali prisijungti prie MS Teams.

Mokslinė vadovė

Dr. Jurga Miliauskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Mokslinė konsultantė

Doc. dr. Lina Ragelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslai, Biochemija, N 004)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkas – prof. dr. Pranas Viškelis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Doc. dr. Giedrė Kacienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Biomedicinos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra 03 B)
Dr. Sigita Jurkonienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012)
Doc. dr. Irina Vaseva (Bulgarijos mokslų akademija, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Julė Jankauskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En