Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas LINOS BENIUŠIENĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2022-08-30 10:00
Iki: 2022-08-30 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas LINOS BENIUŠIENĖS disertacijos gynimas

Žemės ūkio mokslų miškotyros mokslo krypties Linos BENIUŠIENĖS disertacijos PRADINIO MEDYNO TANKUMO IR UGDOMŲJŲ KIRTIMŲ ĮTAKA SPYGLIUOČIŲ MEDYNŲ NAŠUMUI IR MEDŽIŲ STIEBŲ KOKYBEI / INFLUENCE OF INITIAL STAND DENSITY AND CUTTINGS ON CONIFERS STAND YIELD AND STEM QUALITY gynimas viešame Miškotyros mokslo krypties tarybos posėdyje. DisertacijaAnotacija

MS Teams prisijungimo nuoroda: spustelėkite čia

Mokslinis vadovas

Prof. dr. Edmundas Petrauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Mokslinis konsultantas

Dr. Marius Aleinikovas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkas – prof. habil. dr. Algirdas Augustaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Prof. dr. Vitas Marozas (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Dr. Vidas Stakėnas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Dr. Juozas Labokas (Gamtos tyrimo centras, Gamtos mokslai, Botanika N 010)
Dr. Sandra Metslaid (Estijos gyvybės mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En