Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Kazimiero POŠKAUS disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-18 10:00
Iki: 2024-06-18 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Viešas Kazimiero POŠKAUS disertacijos gynimas

Viešas Kazimiero POŠKAUS disertacijos SKIRTINGO APRŪPINIMO AZOTU IR SIERA ĮTAKA ŽIEMINIŲ  KVIEČIŲ AGROCENOZEI / INFLUENCE OF DIFFERENT SUPPLY OF NITROGEN AND SULPHUR ON WINTER WHEAT AGROCENOSIS gynimas. Visas disertacijos tekstas. Anotacija

Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie MS Teams susitikimo

Mokslinis vadovas

Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A  001)

Mokslinė konsultantė

Dr. Zita Brazienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Disertacijos gynimo taryba

Dr. Danutė Karčauskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A  001) – pirmininkė

Dr. Virmantas Povilaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Prof. habil. dr. Rimantas Velička (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Dr. Judita  Koreivienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012)

Dr. Ana Luisa Fernando (Lisabonos NOVA universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

En