Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Gedimino KUDIRKOS disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-28 10:00
Iki: 2024-06-28 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Viešas Gedimino KUDIRKOS disertacijos gynimas

Viešas Gedimino KUDIRKOS disertacijos AUGALŲ MINERALINĖS MITYBOS EFEKTYVUMĄ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI PRECIZINĖJE KONTROLIUOJAMOS APLINKOS DARŽININKYSTĖJE / FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY OF PLANT MINERAL NUTRITION IN PRECISION CONTROLLED ENVIRONMENT AGRICULTURE gynimas (Demo salė 1-40, Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.). Visas disertacijos tekstas. Anotacija

Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie MS Teams susitikimo

Mokslinė vadovė

Dr. Akvilė Viršilė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Mokslinė konsultantė

Doc. dr. Lina Ragelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslai, Biochemija N 004)

Disertacijos gynimo taryba

Prof. dr. Pranas Viškelis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001) – pirmininkas

Dr. Karolina Barčauskaitė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Dr. Sigita Jurkonienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012)

Prof. dr. Kęstutis Romaneckas (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Prof. dr. Nazim Gruda (Bonos universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

En