Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Dorotėjos VAITIEKŪNAITĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2023-09-07 10:00
Iki: 2023-09-07 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas Dorotėjos VAITIEKŪNAITĖS disertacijos gynimas

Viešas Dorotėjos VAITIEKŪNAITĖS disertacijos MEDŽIŲ AUGIMO SKATINIMAS IR PATOGENŲ AUGIMO SLOPINIMAS NAUDOJANT ENDOFITINIUS MIKROORGANIZMUS / TREE GROWTH STIMULATION AND PATHOGEN GROWTH INHIBITION USING ENDOPHYTIC MICROORGANISMS gynimas. SantraukaDisertacija

Norintieji stebėti gynimą nuotoliniu būdu, gali prisijungti prie MS Teams

Mokslinės vadovės

Dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė (2020–2023 m.) (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012), dr. Sigutė Kuusienė (2018–2020 m.) (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gamtos mokslai, Biologija N 010).

Disertacijos gynimo taryba

Pirmininkė – dr. Diana Marčiulynienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Dr. Jūratė Aleinikovienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Dr. Skaidrė Supronienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Daiva Burokienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Biologija N 010)
Dr. Darta Klavina (Latvian State Forest Research Institute "Silava" (LVMI "Silava"), Gamtos mokslai, Miškotyra A 004)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En