Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Simonos CHRAPAČIENĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-17 13:00
Iki: 2024-06-17 15:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Simonos CHRAPAČIENĖS disertacijos gynimas

Viešas Simonos CHRAPAČIENĖS disertacijos ALTERNARIA GENTIES GRYBŲ RŪŠINĖ SUDĖTIS, PAPLITIMAS IR BIOLOGINĖ KONTROLĖ VALGOMOSIOS MORKOS PASĖLIUOSE / SPECIES COMPOSITION, THE PREVALENCE AND BIOLOGICAL CONTROL OF FUNGI OF THE GENUS ALTERNARIA IN CARROT CROPS gynimas (Demo salė 1-40, Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.). Visas disertacijos tekstasAnotacija

Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie MS Teams susitikimo

Mokslinė vadovė

Dr. Neringa Rasiukevičiūtė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Mokslinė konsultantė

Dr. Daiva Burokienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Biologija N 010)

Disertacijos gynimo taryba

Dr. Roma Semaškienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001) – pirmininkė

Prof. habil. dr. Rimantas Velička (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001) 

Dr.  Audronė Mankevičienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Doc. dr. Ilona Jonuškienė (Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija T 005)

Prof. dr. Biruta Bankina (Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

En