Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo tarybos posėdis

Nuo: 2022-12-07 13:00
Iki: 2022-12-07 15:00
Vieta: Restoranas Siesta (Pakrantės g. 4, Vareikonių k., Babtų sen., Kauno r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1. Įžangos žodis (Tarybos pirmininkas Zenonas Dabkevičius)
 2. Informacija apie svarbiausius 2022 m. veiklos rezultatus (Centro direktorius Gintaras Brazauskas).
 3. Dėl nekilnojamojo turto naudojimo (Centro direktorius Gintaras Brazauskas ir vyriausioji ekonomistė Giedrė Šeškauskaitė).
 4. Centro padalinių vadovų tvirtinimas (Centro direktorius Gintaras Brazauskas).
 5. Kandidatų Lietuvos mokslų akademijos paskelbtam Vardinių premijų (Akademiko Juozo Lazausko) konkursui teikimas (Centro direktoriaus pavaduotoja Vita Tilvikienė).
 6. Kandidatų Lietuvos mokslų akademijos paskelbtam Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursui teikimas (Centro direktoriaus pavaduotoja Vita Tilvikienė).
 7. Kandidatų Lietuvos mokslų akademijos paskelbtam Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursui teikimas (Centro direktoriaus pavaduotoja Vita Tilvikienė).
 8. Dėl doktorantūros lėšų naudojimo tvarkos keitimo (Centro direktoriaus pavaduotoja Vita Tilvikienė).
 9. LAMMC struktūrinių padalinių - mokslinių skyrių ir laboratorijų vedėjų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimas (Centro direktoriaus pavaduotojas MI veiklai Marius Aleinikovas)
 10. Kiti klausimai.
 11. Diskusija, pietūs.
En