Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lauko diena „Vasarinių javų produktyvumas po skirtingais būdais įterptų tarpinių pasėlių“

Nuo: 2023-11-09 11:00
Iki: 2023-11-09 14:00
Vieta: Obelyno pagrindinė mokykla (Mokyklos g. 1, Naujojo Obelyno k., Šilalės r. sav.) ir ūkininko Regimanto Gudausko ūkio tarpinių pasėlių laukas Mankaičių k.
Kontaktinis asmuo: dr. Lina Šarūnaitė
Lauko diena „Vasarinių javų produktyvumas po skirtingais būdais įterptų tarpinių pasėlių“

Programa

Projektas Inovatyvios popjūtinio laikotarpio technologijos tvariam dirvožemiui atkurti Nr. 35BV-KK-20-1-11476-PR001 įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės Bendradarbiavimas veiklos sritį Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti ir finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

En