Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lauko diena apie dirvožemio suslėgimą technologinėse vėžėse

Nuo: 2023-09-14 10:00
Iki: 2023-09-14 13:00
Vieta: Rimanto Garucko ūkis, Pociūnėliai, Radviliškio r. (55.577656, 23.866211)
Kontaktinis asmuo: dr. Vidas Damanauskas
Tel. +370 682 46 714
Lauko diena apie dirvožemio suslėgimą technologinėse vėžėse

Kviečiame dalyvauti lauko dienoje Dirvožemio suslėgimas technologinėse vėžėse: problemos ir eliminavimo galimybėsPrograma

Projektas „Dirvožemio suslėgimo eliminavimo ir produktyvumo atkūrimo technologinėse vėžėse inovacijos diegimas“ Nr.: 35BV-KK-21-1-01577-PR001 įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

En