Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginių archyvas

Konferencija-ekspedicija „Pietryčių Lietuvos smėlio dirvožemiai“

Nuo: 2023-10-05 09:00 Iki: 2023-10-06 17:00 Vieta: VU Puvočių praktikos bazė, Puvočių k., Varėnos r,. sav.

Renginį organizuoja LDD prie LMA ŽŪMMS, kartu su Vilniaus universitetu, LAMMC Žemdirbystės institutu, VDU Žemės ūkio akademija ir Gamtos tyrimų centru. Renginio rėmėjas: UAB Agrokoncerno grupė.

Viešas Muhammad AYAZ disertacijos gynimas

Nuo: 2023-10-12 10:00 Iki: 2023-10-12 12:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Viešas Muhammad AYAZ disertacijos BIOANGLIES IR MINERALINIŲ AZOTO TRĄŠŲ NAUDOJIMO PERSPEKTYVUMAS DIRVOŽEMIO TVARUMO IR AUGALŲ DERLINGUMO GERINIMUI NEMORALINĖJE KLIMATINĖJE ZONOJE / PERSPECTIVES OF BIOCHAR WITH MINERAL NITROGEN FERTILIZERS FOR...

Diskusija-seminaras „Miško medžių selekcija, genetiniai ištekliai, jų apsauga ir naudojimas“

Nuo: 2023-11-08 09:00 Iki: 2023-11-08 16:00 Vieta: Kaunas

Registracija iki spalio 31 d.: darius.kavaliauskas@lammc.lt, ausra.juskauskaite@lammc.lt.

LAMMC Mokslo tarybos posėdis

Nuo: 2023-09-29 13:00 Iki: 2023-09-29 15:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., seminarų salė 1-12)

Kontaktinis asmuo dr. Audronė Mankevičienė El. paštas audrone.mankeviciene@lammc.lt

Projekto NutriBiomass4LIFE baigiamoji konferencija

Nuo: 2023-09-26 09:00 Iki: 2023-09-26 16:30 Vieta: Vilnius

LIFE projekto „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams – vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“ (NutriBiomass4LIFE) baigiamoji projekto konferencija ir ekskursijos.

Tarptautinė konferencija „Aplinkos tvarumas kintančio klimato kontekste: iššūkiai ir prisitaikymas“

Nuo: 2023-09-21 10:00 Iki: 2023-09-21 12:00 Vieta: MS Teams platforma

Trečia sekcija „Aplinkos taršą lemiantys veiksniai: priežastys, padariniai ir kontrolė“.

Lauko diena apie dirvožemio suslėgimą technologinėse vėžėse

Nuo: 2023-09-14 10:00 Iki: 2023-09-14 13:00 Vieta: Rimanto Garucko ūkis, Pociūnėliai, Radviliškio r. (55.577656, 23.866211)

Projektas „Dirvožemio suslėgimo eliminavimo ir produktyvumo atkūrimo technologinėse vėžėse inovacijos diegimas“ Nr.: 35BV-KK-21-1-01577-PR001 įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos...

Atestacijos-konkurso komisijos posėdis

Nuo: 2023-09-08 09:00 Iki: 2023-09-08 12:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Atestacijos-konkurso komisijos posėdis.

Viešas Dorotėjos VAITIEKŪNAITĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2023-09-07 10:00 Iki: 2023-09-07 12:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

rugsėjo 7 d. 10 val.

Viešos mokslininkių paskaitos

Nuo: 2023-09-06 09:00 Iki: 2023-09-06 11:00 Vieta: MS Teams platforma

Pranešimų temos: Dr. Rasa Karklelienė „Daržo augalų selekcija, veislių kūrimas, sėklininkystė, genetinių išteklių tyrimas ir palaikymas, ekologinės ir tvarios daržininkystės aspektai“ Dr. Julė Jankauskienė „Daržovių auginimo technologinių...

  1 2 3 4 5  
En