Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Paulinos MARTUSEVIČĖS disertacijos gynimas

Viešas Paulinos MARTUSEVIČĖS disertacijos gynimas

Gruodžio 15 d. 10 val. vyks viešas Paulinos MARTUSEVIČĖS disertacijos ENZYMES-ASSISTANCE EXTRACTION OF BUCKWHEAT AND OATS GRAINS FOR DEVELOPING PLANT-BASED PRODUCTS AND FUNCTIONALITY \ GRIKIŲ IR AVIŽŲ GRŪDŲ FERMENTINĖ EKSTRAKCIJA PRODUKTŲ KŪRIMUI IR FUNKCIONALUMUI gynimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.). Santrauka. Disertacija

Moksliniai vadovai

2019–2022 m. dr. Jonas Viškelis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A001)
2018–2019 m. doc. dr. Ramunė Bobinaitė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A001)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkė – dr. Giedrė Samuolienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A001)
Dr. Vidmantas Bendokas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A001)
Dr. Elvyra Jarienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A001)
Prof. dr. Lina Raudonė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Biomedicinos mokslai, Farmacija M003)
Dr. Dalija Seglina (Latvijos žemės ūkio universitetas, Fiziniai mokslai, Chemija N003)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En