Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas LINOS BENIUŠIENĖS disertacijos gynimas

Viešas LINOS BENIUŠIENĖS disertacijos gynimas

Žemės ūkio mokslų miškotyros mokslo krypties Linos BENIUŠIENĖS disertacijos PRADINIO MEDYNO TANKUMO IR UGDOMŲJŲ KIRTIMŲ ĮTAKA SPYGLIUOČIŲ MEDYNŲ NAŠUMUI IR MEDŽIŲ STIEBŲ KOKYBEI / INFLUENCE OF INITIAL STAND DENSITY AND CUTTINGS ON CONIFERS STAND YIELD AND STEM QUALITY gynimas viešame Miškotyros mokslo krypties tarybos posėdyje 2022 m. rugpjūčio 30 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre adresu Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. Disertacija. Anotacija

MS Teams prisijungimo nuoroda: spustelėkite čia

Mokslinis vadovas

Prof. dr. Edmundas Petrauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Mokslinis konsultantas

Dr. Marius Aleinikovas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkas – prof. habil. dr. Algirdas Augustaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Prof. dr. Vitas Marozas (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Dr. Vidas Stakėnas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Dr. Juozas Labokas (Gamtos tyrimo centras, Gamtos mokslai, Botanika N 010)
Dr. Sandra Metslaid (Estijos gyvybės mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En