Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Elenos ANDRIŪNAITĖS disertacijos gynimas

Viešas Elenos ANDRIŪNAITĖS disertacijos gynimas

Gruodžio 21 d. 10 val. vyks viešas Elenos ANDRIŪNAITĖS disertacijos ENDOFITINIŲ BAKTERIJŲ PANAUDOJIMAS ANTIBIOTIKU APDOROTŲ TABAKO ŪGLIŲ IN VITRO AUGIMUI IR ADAPTACIJAI GERINTI / APPLICATION OF ENDOPHYTIC BACTERIA TO IMPROVE GROWTH AND ADAPTATION OF ANTIBIOTIC-TREATED TOBACCO SHOOTS IN VITRO gynimas. Santrauka. Disertacija

Mokslinis vadovas
Dr. Danas Baniulis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gamtos mokslai, Biologija N 010)

Moksliniai konsultantai
Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Inga Tamošiūnė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gamtos mokslai, Biochemija N 004)

Gynimo tarybos nariai
Pirmininkė – doc. dr. Rasa Žūkienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslai, Biochemija N 004)
Dr. Neringa Rasiukevičiūtė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Andrius Aleliūnas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gamtos mokslai, Biochemija N 004)
Prof. dr. Ingrida Šaulienė (Vilniaus universitetas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012)
Dr. Gunārs Lācis (Latvijos Sodininkystės institutas, Gamtos mokslai, Biochemija N 004)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En