Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautiniai kursai „Miško genetinis monitoringas“

Tarptautiniai kursai „Miško genetinis monitoringas“

Šie kursai organizuojami ConservePlants COST veiklos (CA18201) rėmuose, remiant Tarptautinei miškų tyrimų organizacijai (IUFRO).

Pagrindinis tikslas – supažindinti podoktorantūros stažuotojus, doktorantus, pradedančius mokslininkus (turinčius magistro ar aukštesnį laipsnį) ir gamtos išsaugojimo specialistus (turinčius magistro ar aukštesnį laipsnį) su miškų genetiniu monitoringu. Dalyviams bus suteikta žinių apie genetinius ir genominius miško genetinio monitoringo aspektus ir apie tai, kaip pradėti miško genetinio monitoringo programas, įskaitant sklypo parinkimą, įkūrimą ir priežiūrą; pagrindinę informaciją apie rodiklius; lauko darbų, laboratorinių ir duomenų analizės apžvalgas. Ilgalaikis tikslas – skatinti bendradarbiavimą atliekant tyrimus ir mokymus miškų genetinio monitoringo srityje ir sukurti įvairių medžių rūšių genetinio monitoringo objektų tinklą.

Kursai bus vedami anglų kalba. Registracija į kursus iki gegužės 15 d. Daugiau informacijos: https://www.conserveplants.eu/en/training-schools/forest-genetic-monitoring 

Dėstytojai: Prof. Filippos Aravanopoulos (Salonikų Aristotelio universitetas), Prof. Darius Danusevičius (Vytauto Didžiojo universitetas), Dr. Darius Kavaliauskas (Bavarijos Miškų genetikos tarnyba), Prof. Om Rajora (New Brunswick universitetas)

Data: 2022 m. liepos 5–8 d. 

Vieta: Kaunas, Lietuva

Organizatorius: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Miškų institutas, Kaunas, Lietuva

Kontaktinis asmuo: rita.verbylaite@lammc.lt

En