Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautinė konferencija „Aplinkos tvarumas kintančio klimato kontekste: iššūkiai ir prisitaikymas“

Tarptautinė konferencija „Aplinkos tvarumas kintančio klimato kontekste: iššūkiai ir prisitaikymas“

Kovo 16 d. įvyko virtuali tarptautinė tęstinė konferencija „Aplinkos tvarumas kintančio klimato kontekste: iššūkiai ir prisitaikymas“. Detali programa anglų kalba

Konferencijos pirmoje sekcijoje „Žemės ūkio paskirties dirvožemių tvaraus valdymo iššūkiai kintančio klimato sąlygomis“ atliktų ilgalaikių tyrimų rezultatus ir išvadas apie skirtingų žemėnaudos būdų ir žemės dirbimo priemonių taikymo įtaką dirvožemio organinės anglies pokyčiams pristatė LAMMC Žemdirbystės bei Miškų institutų ir VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių iš įvairių šalių ir institucijų: mokslininkai, studentai, ūkininkai, valstybinių institucijų atstovai.

En