Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Konferencija Žaliojo kurso tema

Konferencija Žaliojo kurso tema
Gegužės 14 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko konferencija-diskusija „Žaliasis kursas: būtinybė ir iššūkiai“ ir sodų žydėjimo šventė. Programa
Organizatoriai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos mokslų akademija.

Renginio dalyvius pasveikino LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, LMA ŽŪMMS pirmininkas akad. Vidmantas Stanys ir LMA ŽŪMMS Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkė akad. Giedrė Samuolienė.

LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas perskaitė pranešimą „Jeigu ne Žaliasis, tai koks kursas?“, kuriame kalbėta apie pagrindinius Žaliojo kurso tikslus ir su juo susijusias strategijas. Žemės ūkis dėl klimato kaitos ir augančio žmonių skaičiaus turės nuolat ieškoti būdų, kaip užrikrinti pakakamą maisto kiekį – tai gali padėti padaryti skaitmeninių įrankių naudojimas ir naujų genų redagavimo technologijų (NGT) taikymas augalininkystėje. 

Europos žaliojo kurso iniciatyvą, jo įgyvendinimo galimybes ir visuomenės spaudimą miškininkystėje analizavo miškų politikos ekspertas dr. Nerijus Kupstaitis pranešime „Europos žaliasis kursas – iššūkiai ir galimybės Lietuvos miškams ir miškų sektoriui“. 

VDU Aplinkotyros katedros doc. dr. Jūratė Žaltauskaitė ir LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis aptarė Žaliojo kurso iššūkius Lietuvos žemės ūkiui ir žemės ūkio veiklos poveikį gamtai.

Sveiko dirvožemio misiją įgyvendinat Europos ir pasaulinius įsipareigojimus plačiau pristatė VDU ŽŪA Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros prof. dr. Zita Kriaučiūnienė.

Renginio pabaigoje jo dalyviai lankėsi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto soduose ir aptarė vaismedžių genėjimo ypatumus.

En