Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Konferencija „Maži, bet galingi: mikroorganizmai žemės ir miškų ūkiui“

Konferencija „Maži, bet galingi: mikroorganizmai žemės ir miškų ūkiui“

Kovo 23 d. konferencijoje „Maži, bet galingi: mikroorganizmai žemės ir miškų ūkiui“, skirtoje Žemės dienai, pristatyti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkų vykdomi mikroorganizmų tyrimai. Programa

Pranešėjai apžvelgė funkcinę mikroorganizmų įvairovę agrosistemose, augalų mikrobiomo sudėtį ir atliekamas funkcijas, aptarė endofitinių bakterijų panaudojimo in vitro ūglių augimui ir adaptacijai gerinti, mikroorganizmų pritaikymo žemės ūkyje ir medžių augimo bei atsparumo skatinimui galimybes.

Mokslininkai pabrėžė mikroorganizmų reikšmę siekiant tvariai ūkininkauti, pristatė pagrindines funkcines mikroorganizmų grupes (skaidantys augalines ir gyvūnines liekanas, dalyvaujantys maisto medžiagų apykaitoje ir skatinantys augalų augimą), akcentavo būtinas sąlygas siekiant užtikrinti žemės ūkio sistemų tvarumą, endofitų teikiamą naudą, mikroorganizmų tarpusavio sąveiką, jų svarbą augalų augimui, sveikatai ir atsparumui stresui. Apibendrinta, kad biokontrolei naudojami mikroorganizmai gali būti ekologiška cheminių fungicidų alternatyva.

Verslo atstovai pristatė kartu su LAMMC mokslininkais atliekamų mikroorganizmų tyrimų rezultatus. Renginio metu UAB „Agrodronas“ atstovai papasakojo apie modernios bepilotės skraidyklės technines galimybes.

En