Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kviečiame studijuoti agronomijos ar miškotyros doktorantūrą

Kviečiame studijuoti agronomijos ar miškotyros doktorantūrą

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras priima doktorantūros studijoms šiose mokslo kryptyse:

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptis

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2024 m. balandžio 24 d. – rugpjūčio 26 d.

Miškotyros mokslo kryptis

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2024 m. birželio 3 – rugpjūčio 23 d.

Stojančiajam reikalingi dokumentai: 

  • Prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse
  • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
  • Dviejų mokslininkų rekomendacijos. Viena mokslininko rekomendacija turi būti pasirinktos pagrindinės tematikos vadovo. Rekomendacijos turi būti nesenesnės kaip vieneri kalendoriniai metai
  • Gyvenimo aprašymas
  • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos; jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
  • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
  • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dokumentai, skirti dalyvauti doktorantūros studijų konkurse, pateikiami 
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., mob. +370 620 84 643, el. paštas phd.studies@lammc.lt

En