Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kviečiame studentus atlikti praktiką arba rengti baigiamąjį darbą

Kviečiame studentus atlikti praktiką arba rengti baigiamąjį darbą

Maloniai kviečiame studentus atlikti praktiką arba rengti baigiamąjį darbą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC)!

Tematikos studentų praktikoms, moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu, bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams

LAMMC Vytauto Didžiojo universiteto praktikų ir savanorystės kataloge

 

Skelbiamas stipendijų skyrimo praktikantams konkursas

Galimos temos:

  • Kenksmingųjų organizmų plitimas pupose priklausomai nuo sėjos laiko;
  • Su sėkla plintančios ligos vasariniuose javuose

Praktikos vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas, Instituto al. 1., Akademija, Kėdainių r.

Praktikos terminas nuo 2022-04-19 iki 2022-06-27. Terminas abiem šalim sutarus gali būti partęstas.

Praktikanto stipendija 530  Eur per mėnesį.

Pretendentai savo kandidatūrą Praktikanto stipendijai siūlo patys, pateikdami konkursui reikalingus dokumentus. Dalyvauti konkurse teikiami šie dokumentai:

  1. gyvenimo aprašymas (CV);
  2. motyvacinis laiškas, nurodant į kurią iš LAMMC pateiktų temų pretenduojama;
  3. pažyma apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi dalykus, jų semestrinius įvertinimus ir vidurkį;
  4. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas (antros studijų pakopos pirmojo kurso studentams).

Dokumentai teikiami elektroniniu paštu lammc@lammc.lt ne vėliau kaip iki š. m. balandžio 15 d.

En