Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis

Informacija apie Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

2022 m. I ketv.

2021 metai

En